Ny spejder

1.Gjentofte Gruppe velkomstbrev

Opdateret 17. april 2015

Vi er en af de ældste grupper i Danmark. Vi er en del af Bernstorff Division, som består af 10 spejdergrupper i Gentofte Kommune. Vi er en lille, hyggelig og traditionsbunden gruppe, som har eksisteret i Gentofte siden 1910. Vi tæller omkring 60 spejdere i alle aldersgrupper.

Vi er meget udendørs, og underviser i klassiske spejderfærdigheder. Vi træner i færdigheder indenfor bål, knob, kort og kompas, brug af kniv, økse og sav, madlavning, telt, natløb, samarbejde, teamwork samt en masse motion og teamwork. Vores hytte, hvor vi holder til, kalder vi Skansen.

Opdeling i aldersgrupper

Mini

Børn i alderen 8-10 år.

Mødes onsdag fra kl. 18.00 til 19.30.

Hos minierne er der møde en gang om ugen med 1-2 ledere og ca. 20 spejdere. Vi har fokus på at lære de mest basale spejderfærdigheder, læring om naturen og den verden vi lever i, samtidig med at vi har det sjovt. Der er hos minierne også fokus på spejderlege og skabe nye venskaber.

Se under lederne hvem der er minileder og -assisten og du kan skrive en mail til minileder@1gjentofte.dk

Junior

Børn i alderen 10-12 år.

Mødes mandag fra kl. 18.00 til 19.30.

For nuværende tæller juniorgruppen ca. 20-25 børn. Hos juniorgruppen har vi fokus på det udendørs spejderliv hele året rundt. Der er altid 1-2 ledere til stede ved de ugentlige møder.

I juniorgruppen bestræber vi os på at spejderne hurtigst muligt får duelighedstegn som kniv, sav og økse. Spejderne må derfor gerne have deres kniv med, men først anvende den når beviset er taget.

Vi tager på korte overnatningsture ude i naturen i løbet af året. Hver sommer tager vi på en sommerlejre af forskellige arter.

Se under lederne  hvem der er juniorleder og assistent og skriv en mail på juniorleder@1gjentofte.dk

Troppen/storspejder

Børn i alderen 12-16år.

Mødes mandag fra kl. 19.00-21.00.

Troppen planlægger og styrer selv deres ugentlig møder.

Når man rykker op i troppen er der fokus på mere selvstændigt spejderarbejde. Herunder er der fokus på at træne spejders lederfærdigheder, hvor de ældste tropsspejdere leder de yngre.

Troppens møde overlapper juniormødet og på den måde giver det en mere naturlig overgang for spejderne at rykke op. Der er et månedligt møde med en tropsleder.

I troppen er der mange forskellige løb og ture over weekender og ferier.

Vi har typisk en sommertur i den skandinaviske natur – i kano i Sverige eller højfjeld i Norge.

Se under lederne hvem der er tropsleder og assistent og skriv en mail til tropsleder@1gjentofte.dk

Senior/leder

Fra 16 år og opefter.

Vi har et stort lederteam, hvoraf mange har været i spejdere i over 10 år. Gruppens ledere har generelt et meget højt færdighedsniveau i udendørsaktiviteter.

I andre grupper er der en skarp deling mellem at være leder og senior. I vores gruppe, derimod, er vi mere dynamiske, idet vi som ledere både nyder godt af at være sammen med spejderne, men også som aktive spejdere på ture for voksne.

At være spejderleder er 100% frivilligt arbejde. Herved adskiller spejderarbejde sig fra andre fritidsaktiviteter som badminton og svømning, hvor trænerne får løn for deres arbejde med Gentoftes ungdom.

Praktisk information

På de ugentlige spejdermøder forventer vi at spejderne har praktisk tøj på efter vejret. Ligeledes forventes det at de bærer spejderuniform samt tørklæde. Uniformen og tørklædet kan købes i Spejdersport. Tørklædet skal være det ensfarvede grønne. Desuden skal der være kniv, papir og blyant i uniformen.

I 1.Gjentofte har vi fordelt ansvaret således, at der er faste kontaktpersoner på hver aldersgruppe. Derudover er møderne fordelt mellem hele lederteamet. Der kan derfor være forskellige ledere fra gang til gang. Det giver en god dynamik og god udnyttelse af de forskellige lederes kompetencer.

Vi har forskellige spejderture, både fælles og aldersbestemte, som bliver meldt ud på mail og vores Facebookgruppe

Forældreopbakning

Organisation

Som forældre kan du bidrage til gruppens virke på forskellig vis. Da gruppen udelukkende er baseret på frivilligt arbejde, er forældreopbakning meget vigtigt.

Gruppen ledes i det daglige af lederne – en slags direktion.

På den årlig Generalforsamling, som finder sted i februar, vælges en bestyrelse bestående af forældre med børn i gruppen. Bestyrelsen mødes efter behov, men typisk 3 gange årligt.  Her ligges de store ramme for gruppen, herunder gruppens udvikling og økonomi. Dette er en unik mulighed for at bidrage til gruppen som forældre. Vi er altid interesseret i nye medlemmer i bestyrelsen. For spørgsmål kan du henvende dig til Formad Kenn på: formand@1gjentofte.dk

Skanseweekend

Vores hytte Skansen ligger i Hundsemosen, tæt på både Bernstorffparken og Ermelunden. Vi har en årlig arbejdslørdag i foråret hvor vi maler, reparerer, rengør og rydder Skansen op. Det forventes, at hver spejder møder op med en forældre, så vi kan få hytten klargjort til endnu et år.

Det er en hyggelig weekend, hvor man har mulighed for at møde andre forældre, lederne, og spejderne fra de forskellige grene.

Andet hjælp

I det daglige og på ture kan man som forældre hjælpe til med planlægning, indkøb, kørsel, kagebagning og andet praktisk.

I juniorgruppen hjælper en forældre ligeledes til som assistent på de ugentlige møder. Der er lavet en forældrerotationsliste, som sendes på mail og som hænger på opslagstavlen i Skansen. Hver forældrepar har ca. et møde pr. halvår.

Såfremt jeres børn har fysiske eller psykiske udfordringer, forventer vi at dette oplyses til den ansvarlige for den pågældende aldersgruppe ved indmelding af jeres barn.

Det er desuden vigtigt for driften af gruppen, at I svarer på de mails der bliver sendt ud vedrørende jeres børns deltagelse i diverse spejderaktiviteter.

Spejderne får ved opstart udleveret 1.Gjentofte-mærke og divisionsmærke til uniformen, samt et rabatkort til Spejdersport.

Ønskeliste

Som spejder i 1.Gjentofte kan vi anbefale at man ønsker sig:

  • Uniform + tørklæde (skal være grønt)
  • Kniv
  • Pandelampe
  • Sovepose
  • Liggeunderlag
  • Evt. kompas
  • Rygsæk til ture

Spejderhilsner fra
Lederteamet  og bestyrelsen i 1.Gjentofte